Bảng giá phí giao hàng:

+ Khách TPHCM:

Phí giao hàng từ 10-20k

+ Khách ở tỉnh khác:

Phí giao hàng từ 20-30k (các mặt hàng to như ga giường – Mô hình lớn sẽ được thông báo khi quý khách đặt hang)