Bóng Cao Cấp

250.000 

Bóng logo loại đẹp đội bóng logo Arsenal, real madrid, chelsea, liverpool, barcelona, manchester united

Size 5

Chất liệu PU

Danh mục: