Cờ Để Bàn

25.000 

Cờ để bàn clb bóng đá Arsenal, real madrid, chelsea, liverpool, barcelona, manchester united

Lá cờ: 15x20cm

Cán cờ: 25-30cm

Đế cờ 4x3cm